+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Beamex POC6 Automatic Pressure Controller-Masibus/Ấn Độ

-Đặc điểm
• Part of Beamex Integrated Calibration Solution or a stand-alone pressure controller
• Automatic pressure calibrations
• Portable or bench mounted
• Output range: from vacuum to 70 bar (1015 psi)
• Precision: < 0.015 % FS
• 1 year uncertainty: < 0.025 % FS
• Supported user interface languages: English, German, French, Spanish, Italian, Chinese, Russian,
• Japanese, Polish, Portugese, Korean
Giá: Liên hệ