+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Auto-Tune PID Controller LC5249E-AT-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Auto-tune PID
• Universal input (TC, RTD, Volts, mA)
• 15 Alarm configurations
• RS485 Modbus Communication (optional in LC5296-AT / LC5248E-AT model)
• Retransmission Output (optional in LC5296-AT / LC5248EAT model)
• Relay / SSR control output option
• Password protected configurations
• Auto/Manual selection with bump less transfer
• Fail-safe Design protecting the process in case of system malfunctioning
• Display brightness control
• Transmitter Power Supply in LC5296-AT/LC5296L-AT/ LC5248E-AT model
• Function Key : Selectable for RUN/STOP or Auto/manual or none.(LC5296L-AT/LC5248L-AT)

-Ứng dụng
• Máy ép khuôn/Injection Molding machines
• Máy đùng nhựa/ Plastic Extrusion process
• Máy đóng gói / Packaging machines
• Chế biến thực phẩm/ Food processing applications
Giá: Liên hệ