+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Dual Channel Indicator Cum Controller LC5296-DC-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Input (RTD, Volts, mA)
• Fail-safe Design protecting the process in case of system malfunctioning
• Bright Red seven segment LED Display
• Display brightness control
• Status Indication LEDs
• Relay Output (optional)
• Retransmission output (optional)
• RS485 Modbus Communication (optional)
• Transmitter Power Supply
• Relay/ retransmission output mapping with respect to input no

Ứng dụng
• Giám sát tinh trạng /Condition Monitoring
• Gia nhiệt lò nung/ Heat treatment furnaces
• Nồi hơi/ Water heating boilers
• Chillers
• Oven control
Giá: Liên hệ