+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English

Ban hành quy định giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa các công trình thủy lợi, thủy điện

Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ký ban hành Quyết định 1609/QĐ-BTNMT 2022 quy định giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa các công trình thủy lợi, thủy điện.