+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English

Cần đầu tư chất lượng cho hoạt động quan trắc môi trường tự động

Đây là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý dữ liệu hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tuân thủ theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp tổ chức vào chiều ngày 3/6, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm.