+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

GXGS8201G single circuit LED-column digital display evolution integrator XMF

1. Tín hiệu đầu vào: máy phát cấu hình hai dây, điện áp tiêu chuẩn, đầu vào hiện tại.
2. Đầu ra DC 24 V.
3. Giá trị tức thời và tích lũy có thể được hiển thị đồng thời; 4 chữ số cho tức thời và 9 chữ số cho tích lũy
4. Hai đầu ra truyền bị cô lập
5. Hai đầu ra rơle báo động tức thời
6. Một đầu ra rơle báo động tích lũy
7. Độ chính xác: 0,5
8. Nguồn điện: AC 220 V và DC 24 V
9. Giao diện truyền thông: RS-485
10. Kích thước: 80 * 160 * 95mm (dọc)
160 * 80 * 95mm (ngang)
11. Cột LED để hiển thị giá trị tức thời
Giá: Liên hệ