+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Contact type Vibration Sensors-Masibus/ Ấn Độ

-VS125 Loop Powered Sensor
Premium General Purpose Industrial Piezoelectric Vibration Sensors with 4-20mA piezoelectric vibration sensors are design to monitor the vibration in harsh industrial environment. It uses the industry standard 4-20mA loop that interfaces directly with PLC, DCS and 4-20mA monitor.
VS111 Velocity Sensor
Piezovelocity Vibration Sensors with Industrial piezo-velocity transducer model 111 monitors the vibration in harsh industrial environment. It uses the industry standard ©ICP 2-wire voltage transmission technique with a 4 mA standard constant current supply.
Giá: Liên hệ