+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Dual Channel Vibration Transmitter VT7S12E-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Compact DIN Rail mounting
• 4 Digit LED display for Parameter Value & 1 Digit LED display for channel no
• Dual channel (optional single channel) Micro Controller based
• Same model Field Configurable for Acceleration, Velocity or Displacement range
• Field configurable by front keys and display
• Transmitter/Input signal health check
• Relay for Alarms/Trip
• RPM Measurement (optional)
Serial Modbus Interface (optional)
-Ứng dụng
• Balance of Plant Vibration measurement and protection
• Cooling Towers
• Pumps, Motors
• Gear Boxes, Blowers
• ID/ FD/ PA Fans
• Air Compressors
• Conveyors
Giá: Liên hệ