+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Mini Balancer MI2100-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Field balancing and checking vibrations with one instrument
• Single- or dual-plane field balancing
• Measuring and balancing protocol
• Easy to understand and reliable user menu
• Portable and ready-to-operate
• Speed range balancing 180 – 60.000 1/min
• Frequency range overall vibration 10 – 1000 Hz
• Frequency range rolling bearing condition 5 – 50 kHz
• Display Range 0 – 2,000mm/s, μm, mils
• Excellent cost / performance ratio
-Ứng dụng
• Measuring overall vibration
• Measuring unbalance vibrations
• Balancing in production and assembly under operational conditions
• Field balancing
• Measuring vibrations on bearings and machine housings
• Measuring rotational speed
• Evaluating rolling bearing condition
Giá: Liên hệ