+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Vibration Meter VM908-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Backbone of Predictive maintenance
• Essentials for Good Maintenance
• Necessary Instrument for Tool Box
• Basic vibration measurement
• Measurement of overall vibration level in rotating machines
• Parameter: Displacement, Velocity, Acceleration
• Frequency range: 10 Hz to 5 Khz
• High Frequency: Acceleration (unit:m/s2): Equivalent peak
• Battery: 9V 6F22, 25 hours of continuous operation
Giá: Liên hệ