+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Vibrolyzer VL 8000-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Vibration Analysis, Machine Diagnostics, Field Balancing
• Very large, colour LCD
• Analyzing frequencies of a vibration (FFT)
• Evaluating resonance frequencies and transfer functions
• Frequency range: 1 Hz – 5,000 Hz
• Speed range: 60 – 300,000 rpm
• Display range: 0.001 – 100,000
• Observing and recording vibration data
• Detecting machine damage
• Balancing in one or two planes
• Tracking, Envelope Analysis
• PC Software
Giá: Liên hệ