+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Vibrometer - MC 1100-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Portable and ready-to-operate
• Measuring Vibrations, Speed, Temperature and Belt Tension
• Measurement range-
o Vibration velocity: 0 to 999.9 m/s
o Rolling bearing condition: 0 to 999.9 gSP
o Speed: 30 – 200,000 1/min / 0,5 – 3,333 Hz
o Temperature:0 to 200 °C
• Frequency range –
o Vibration velocity: 1-1,000/10-1,000/10-10,000 Hz
o Rolling bearing condition: 5 to 50 kHz
o Belt frequency: 10 to 1,000 Hz
• Measuring temperature (Option)
• Check of belt tension (Option)
-Ứng dụng
• Checking machine vibrations
• Identification of critical operational areas
• Evaluation of the condition of rolling bearings
• Used for Checking rotational speed
• Early detection of failures
Giá: Liên hệ