+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Thiết bị đo Clo dư và pH trong nước sạch
Thiết bị đo Clo dư và pH trong nước sạch
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Trạm quan trắc nước thải online (Complete system)                     - Hãng sx: Hemera / Pháp
Trạm quan trắc nước thải online (Complete system) - Hãng sx: Hemera / Pháp
Chi tiết
Trạm quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu COD, TSS, PH, Nhiệt độ - Hãng sx: Endress Hauser
Trạm quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu COD, TSS, PH, Nhiệt độ - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết