+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Bình tích áp SB

Model :
SB330-1A1/112U-330A
SB330-2.5A1/112U-330A
SB330-4A1/112U-330A
SB330-5A1/112U-330A
SB330-6A1/112U-330A
SB330-10A1/112U-330A
SB330-13A1/112U-330A
50L SB330-20A1/112U-330A
SB330-24A1/112U-330A
SB330-32A1/112U-330A
SB330-50A1/112U-330A Giá: Liên hệ
 

Bình tích áp SB330-1A1/112U-330A

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 1 L.
Áp suất: 330bar.

Bình tích áp SB330-2.5A1/112U-330A

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 2.5 L.
Áp suất: 330bar.

Bình tích áp SB330-4A1/112U-330A

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 5 L.
Áp suất: 330bar.

Bình tích ápSB330-5A1/112U-330A
 Bình tích ápSB330-6A1/112U-330A
 Bình tích ápSB330-10A1/112U-330A
 Bình tích ápSB330-13A1/112U-330A
 Bình tích áp50L SB330-20A1/112U-330A
 Bình tích ápSB330-24A1/112U-330A
 Bình tích ápSB330-32A1/112U-330A
 Bình tích ápSB330-50A1/112U-330A