+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Can nhiệt

Model
WRM Giá: Liên hệ
 
Can nhiệt WRM sử dụng trong thiết bị đo nhiệt độ nồi hơi....
Thông số kĩ thuật
Model Loại  Dải đo
(◦ C)
Thời gian hồi đáp Chất liệu bảo vệ Kích thước
(mm)
 
d L
WRM - 620 N 0 ~ 800 < 90S 1Cr18Ni9Ti ǿ 16 300x150
WRM2 - 620 0 ~ 1000 0Cr25Ni20  
WRM - 620G 0 ~ 800 < 24S 1Cr18Ni9Ti 350x200
WRM2 - 620G 0 ~ 1000   0Cr25Ni20  
WRN - 620 K 0 ~ 800 < 90S 1Cr18Ni9Ti 400x250
WRN2 - 620 0 ~ 1000 0Cr25Ni20  
WRN - 620G 0 ~ 800 < 24S 1Cr18Ni9Ti 450x300
WRN2 - 620G 0 ~ 1000 0Cr25Ni20  
WRE - 620 E 0 ~ 700 < 90S 1Cr18Ni9Ti 500x350
WRE2 - 620  
WRE - 620G < 24S 550x400
WRE2 - 620G  
WRC - 620 T 0 ~ 350 < 90S 1Cr18Ni9Ti 650x500
WRC2 - 620  
WRC - 620G < 24S  
WRC2 - 630G  
WRF - 620 J 0 ~ 600 < 90S 1Cr18Ni9Ti  
WRF2 - 620  
WRF - 630G < 24S  
WRF2 - 620G  
WRM - 630 N   < 120S 1Cr18Ni9Ti ǿ 20  
WRM2 - 630 0 ~ 800 0Cr25Ni20  
WRM - 630G 0 ~ 1000 < 24S 1Cr18Ni9Ti  
WRM2 - 630G 0 ~ 800 0Cr25Ni20  
WRN - 630 K 0 ~ 1000 < 120S 1Cr18Ni9Ti  
WRN2 - 630 0 ~/ 800 0Cr25Ni20  
WRN - 630G 0 ~ 1000 < 24S 1Cr18Ni9Ti  
WRN2 - 630G 0 ~ 800 0Cr25Ni20  
WRE - 630 E 0 ~ 1000 < 120S 1Cr18Ni9Ti  
WRE2 - 630  
WRE - 630G 0 ~ 700 < 24S  
WRE2 - 630G  
WRC - 630 T 0 ~ 350 < 120S 1Cr18Ni9Ti  
WRC2 - 630  
WRC - 630G < 24S  
WRC2 - 630G  
WRF - 630 J 0 ~ 600 < 120S 1Cr18Ni9Ti  
WRF2 - 630  
WRF - 630G < 24S  
WRF2 - 630G