+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Ruột bình tích áp Bladder

Model :
1l Bladder 1L*7/8-14UNF
1l Bladder 1L*5/8-18UNF
2.5l Bladder 2.5L*5/8-18UNF
2.5l Bladder 2.5L*7/8-14UNF
4l Bladder 4L*7/8-14UNF
10l Bladder 10L*7/8-14UNF
13l Bladder 13L*7/8-14UNF
20l Bladder 20L*7/8-14UNF
10l Bladder 10L*M50
13l Bladder 13L*M50
20l Bladder 20L*M50
24l Bladder 24L*M50
32l Bladder 32L*7/8-14UNF
32l Bladder 32L*M50
Bladder 50L*M50
Bladder 50L*7/8-14UNF
Bladder 5L*7/8-14UNF
Giá: Liên hệ
 

Ruột bình tích áp 1l Bladder 1L*7/8-14UNF

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 1L.
Ren kết nối: phi 22.

Ruột bình tích áp 1l Bladder 1L*5/8-18UNF

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 1L.
Ren kết nối: phi 16.

Ruột bình tích áp 2.5l Bladder 2.5L*5/8-18UNF

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 2.5L.
Ren kết nối: phi 16.

Ruột bình tích áp2.5l Bladder 2.5L*7/8-14UNF
 Ruột bình tích áp4l Bladder 4L*7/8-14UNF
Ruột bình tích áp 10l Bladder 10L*7/8-14UNF
 Ruột bình tích áp13l Bladder 13L*7/8-14UNF
Ruột bình tích áp 20l Bladder 20L*7/8-14UNF
Ruột bình tích áp 10l Bladder 10L*M50
 Ruột bình tích áp13l Bladder 13L*M50
 Ruột bình tích áp20l Bladder 20L*M50
 Ruột bình tích áp24l Bladder 24L*M50
Ruột bình tích áp 32l Bladder 32L*7/8-14UNF
 Ruột bình tích áp32l Bladder 32L*M50
Ruột bình tích áp Bladder 50L*M50
Ruột bình tích áp Bladder 50L*7/8-14UNF
 Ruột bình tích ápBladder 5L*7/8-14UNF