+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Beamex External Pressure Modules (EXT)-Masibus/Ấn Độ

-The external pressure modules introduce new configuration possibilities and add flexibility, as it is possible to calibrate even more pressure ranges with the same calibrator. This way, the Beamex calibration equipment meets your needs even better. Beamex offers a wide range of external pressure modules – from vacuum to 1000 bar / 14 500 psi. External pressure modules are compatible with Beamex’s MC6, MC5, MC5-IS, MC5P and MC2 Calibrators.
• Increases your configuration possibilities
• Possibility to calibrate even more pressure ranges with just one calibrator
• Pressure ranges from vacuum to 1000 bar / 14 500 psi
• Provides high accuracy for a wide pressure range
Giá: Liên hệ