+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Beamex MC2 Multi-FunctionCalibrator-Masibus/Ấn Độ

-Đặc điểm
• Current measurement (with internal and external supply)
• Voltage measurement
• Frequency measurement
• Pulse counting
• Current generation (with internal and external supply)
• Voltage generation
• Frequency generation
• Pulse generation
• Switch sensing
• Internal HART® compatible 24 VDC loop supply
• mV measurement / simulation
• Resistance measurement / simulation
• RTD measurement / simulation
• TC measurement / simulation
-Practicality in calibration. The Beamex MC2 series includes three different hand-held calibrators for field use: the MC2 pressure/electrical calibrator, the MC2 temperature/electrical calibrator and the MC2 multifunction calibrator. The MC2 is a compact and easy-to-use hand-held calibrator. It has a large graphical display, a menu-based interface and a full numerical keyboard. The MC2 represents the high, uncompromised quality standards of Beamex calibration equipment.
Giá: Liên hệ