+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Auto-Tune PID Single Loop Controller 5040-Masibus/ Ấn Độ

-Ứng dụng
• Gia nhiệt lò nung/ Heat treatment furnaces
• Phục hồi nhiệt lò /Reheat furnaces
• Lò gốm / Ceramic Kilns
• Kính công nghiệp / Glass Industry
• Điều khiển lưu lượng/ áp suất /Flow/ Pressure control
• Chưng cất và kiểm soát lò phản ứng trong nhà máy hóa chất
• Điều khiển nước và nước thải /Water and waste water control
• Ratio Control

-Đặc điểm
• Universal Input selection
• Universal output including valve positioner output
• Autotune PID with Ratio control
• Fast Loop response time of 250mSec
• 4 Relay and 4 Digital outputs for Control, Alarms and events
• 4 Digital Inputs for remote operations
• 18 Alarm types
• Auto/Manual selection with bumpless transfer
• Auto-tune PID, On-Off or Motorised Valve control
• Analog outputs for control/retransmission
• RS485 port with Modbus RTU protocol
Giá: Liên hệ