+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

On/Off and Proportional Controller 5002U-P-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Universal Input selection
• Premium ON/OFF or Proportional controller
• Transmitter Power Supply
• Fast Loop response time of 250mSec
• Up to 4 Independent programmable relay output
• 22 Alarm types
• High Accuracy of 0.1% FS
• Retransmission output (Optional)
• RS485 port with Modbus RTU protocol (Optional)
• Input Scalability for Linear input type
• Output Scalability for all input type
• Square Root Extraction for Linear input type
• Settable Digital Filter 0-60 Sec
• Password Protected menu to avoid unauthorized access
• Unique one shot Calibration method

-Ứng dụng

• Gia nhiệt lò nung/ Heat treatment furnaces
• Phục hồi nhiệt lò /Reheat furnaces
• Lò gốm / Ceramic Kilns
• Kính công nghiệp / Glass Industry
• Điều khiển lưu lượng/ áp suất /Flow/ Pressure control
• Chưng cất và kiểm soát lò phản ứng trong nhà máy hóa chất
• Điều khiển nước và nước thải /Water and waste water control
Giá: Liên hệ