+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Đo, truyền xa áp suất vi sai DPT2001- HG/ China

Đo và truyền xa áp suất vi sai đơn tinh thể, model DPT2001

Đặc điểm:

 Measurement medium: gas, steam, liquid
 Range Limits: 0—100Pa~2MPa
 Accuracy:±0.075%
 Isolating Diaphragm:316L / Hastelloy C Giá: Liên hệ
 

Measure range

DP Span
DP Range limit
Stability
Static Pressure Effects

0.1 ~ 1 kpa

-1 ~ 1 kpa

±0.5%×Span/1year

±(0.15%URL+0.10%Span)/4MPa

0.2 ~ 6 kpa

-6 ~ 6 kpa

±0.2%×Span/1 year

±(0.10%URL+0.075%Span)/16MPa

0.4 ~ 40 kpa

-40 ~ 40 kpa

±0.1%×Span/1 year

±(0.05%URL+0.05%Span)/16MPa

2.5 ~ 250 kpa

-250 ~ 250 kpa

±0.1%×Span/1 year

±(0.05%URL+0.05%Span)/16MPa

20 ~ 2000 kpa

-500 ~ 2000 kpa

±0.1%×Span/1 year

±(0.05%URL+0.05%Span)/16MPa

Accessory option

1.   Siphon,      2.   3-way valve manifold,     3.  Condensing tank,      4.   5-way valve manifold