+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Đo, truyền xa áp suất vi sai PT2002 - HG/ China

Đo, truyền xa áp suất đơn tinh thể model PT2002

Đặc điểm:

 Measurement medium: gas, steam, liquid
 Range Limits: 0—100Pa~2MPa
 Accuracy:±0.075%
 Isolating Diaphragm:316L / Hastelloy C Giá: Liên hệ
 

Measure range

Gauge pressure

Absolute pressure

Span

Range limit

Stability

Span

Range limit

Stability

0.6 ~ 6 kpa

-6 ~ 6 kpa

±0.2%×Span/1year

2 ~ 40 kpa

0 ~ 40 kpa

±0.2%×Span/1year

2 ~ 40 kpa

-40 ~ 40 kpa

±0.1%×Span/1year

2.5 ~ 250 kpa

0 ~ 250 kpa

±0.1%×Span/1year

2.5 ~ 250 kpa

-100 ~ 250 kpa

±0.1%×Span/1year

30 ~ 3000 kpa

0 ~ 3000 kpa

±0.1%×Span/1year

30 ~ 3000 kpa

-100 ~ 3000 kpa

±0.1%×Span/1year

 

 

 

0.1 ~ 10 Mpa

-0.1 ~ 10 Mpa

±0.1%×Span/1year

 

 

 

0.21 ~ 21 Mpa

-0.1 ~ 21 Mpa

±0.1%×Span/1year

 

 

 

0.4 ~ 40 Mpa

-0.1 ~ 40 Mpa

±0.1%×Span/1year

 

 

 

0.6 ~ 60 Mpa

-0.1 ~ 60 Mpa

±0.1%×Span/1year

 

 

 

Accessory option

1.  Siphon,           2.  Heat sink,         3.   2-way valve manifold