+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

GXGS-AP ordinary/intellectual absolute pressure transmitter

Máy phát này có thể áp dụng để đo áp suất tuyệt đối của hệ thống loại bỏ khí, tháp chưng cất, hệ thống hơi và máy tinh thể. Đối tượng sử dụng: chất lỏng, khí và hơi

1. Phạm vi áp suất: 0-10Mpa
2. Loại thông thường hoặc hiện đại
3. Loại trí tuệ với giao thức HART
4. Hiển thị điểm hoặc hiển thị chữ số
5. Chống nổ
Loại chống nổ: dIIBT4
Loại bảo mật: iaIICT6

Giá: Liên hệ