+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Cầu chì vuông, kết nối kiểu dao / Miro

Hãng sx: MIRO
Xuất xứ: China

Mã sp: NHxx / RSxx
ROxx / RSxx
NTxx / NGTxx
RTOxx

Model:

NH00C...RO31A...RO33B...RO34A...RO32BZ
NH00.....RO31B...RO34......RO31Z...RO33BZ
NH0.......RO31C...RO35......RO32Z...RTO-50
NH1.......NT00......RO36......RO33Z...RTO-100
NH2.......NT0........RO39A...RO34Z....RTO-200
NH3.......RO32......RO34K....NTA-1....RTO-400
RO30A...RO32A...RO38.......NTA-2....RTO-600
RO30B...RO32B...RO39.......NTA-3....RTO-1000
RO30C...RO33.....RO39B.....RO36Z


Giá: Liên hệ