+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Hệ TB quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Chemitec (Italy)

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE

Bao gồm các modul:

- Bộ đo 04 chỉ tiêu TSS, PH, Nhiệt độ, Amonium

Hãng sản xuất: Chemitec (Italy)

- Truyền dữ liệu online:
Hãng sản xuất: Inventia (Ba Lan)

- Tủ điều khiển và thiết bị phụ trợ :
Thiết kế & Lắp ráp tại VN
Giá: Liên hệ