+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Ampe kế, vôn kế để bàn loại nhỏ trung bình - AE/ Ấn độ

Mô tả & đặc điểm :
Cơ cấu các cuộn dây DC, cuộn dây chỉnh lưu loại AC, cơ cấu di động thép của ampe kế, vôn kế AC, phù hợp dùng cho trường học, labo, xưởng.. thiết kế đặc biệt để hoạt động nằm ngang ( cũng có thể nghiêng 45 độ) và an toàn mang đi theo.
Đặc điểm :
• Sai số 1.0% cho DC/AC, 1.5% cho chỉnh lưu loại AC.
• Instruments with multiple scale (refer table).
• Robust housing
Giá: Liên hệ