+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Đồng bộ kế (Synchroscope) - AE/ Ấn độ

Đặc điểm :
Đồng hồ hòa đồng bộ có 2 loại:
• Cơ điện
• Điện tử
Loại cơ điện:
Kết hợp kim chỉ và đèn LED hiển thị điều kiện đồng bộ. Nếu tần số của máy phát thấp hoặc cao hơn thanh cái, kim chỉ quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Tốc độ và hướng phụ thuộc vào sự sai khác tần số. Nó giúp cho người vận hành tăng hay giả tốc độ máy phát. Điều kiện hòa đồng bộ được xác định bằng phương pháp đèn tối, trong đó con trỏ trùng với dấu đồng bộ và đèn LED không sáng. LED phát sáng do có sự khác biệt về pha, tần số và biên độ của điện áp.Khi kim chỉ hướng đến đèn LED sáng cho biết điều kiện ngược pha

• Rugged construction.
• Dễ bảo trì.
• Dải điện áp làm việc rộng
Giá: Liên hệ