+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Đồng hồ đo V-I-F 1& 3 pha - AE/ Ấn độ

Giới thiệu :
Giá trị hiệu dụng của điện áp, dòng điện, tần số của hệ thống điện 3 pha. Các thông số hiển thị trên ba dòng LED 7 thanh, 4 digit. Dòng đầu hiển thị điện áp pha, điện áp dây của pha lựa chọn, dòng thứ hai là dòng điện, thứ 3 là tần số. Chọn kênh được thực hiện bằng nút V và I cho điện áp và dòng điện tương ứng
Đặc điểm :
• Đo điện áp, dòng điện, tần số
• Đo giá trị hiệu dụng
• State of Art Microcontroller Based Design.
• Hiển thị LED 3 dòng, 4 số
• Cài đặt tỉ số PT, CT.
• 3 Row of 4 Digit LED Display
Ứng dụng :
• Panel điều khiển máy phát
• Panel điều khiển phân phối
• Panel thương mại
Giá: Liên hệ