+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Cuộn kháng Mikro MX07

Model:
MX07-400/133.3- 440/150
MX07-400/106.6- 440/120
MX07-400/88.9- 440/100
MX07-400/71.1- 440/080
MX07-400/66.7- 440/075
MX07-400/53.3- 440/060
MX07-400/44.4- 440/050
MX07-400/35.6- 440/040
MX07-400/26.7- 440/030
MX07-400/22.2- 440/020
MX07-400/17.8- 440/020
MX07-400/8.9- 440/010 Giá: Liên hệ