+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Tụ bù hạ thế ABB - 3P 440V 50Hz

Model:
CLMD13 440 90
CLMD13 440 80
CLMD13 440 70
CLMD13 440 60
CLMD13 440 50
CLMD13 440 40
CLMD13 440 30
CLMD13 440 25
CLMD13 440 20
CLMD13 440 10
CLMD13 400 100kVAR
CLMD13 400 90kVAR
CLMD13 400 80kVAR
CLMD13 400 75kVAR
CLMD13 400 60kVAR
CLMD13 400 54kVAR
CLMD13 400 45kVAR
CLMD13 400 40kVAR
CLMD13 400. 35kVAR
CLMD13 400 32kVAR
CLMD13 400 25kVAR
CLMD13 400 20kVAR
CLMD13 400 10kVAR
CLMD13 400 5KVAR
CLMD13 400
CLMD63 400 Giá: Liên hệ