+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Line protection device, model LH-XL02 / LH

• Tính năng, đặc điểm

Chức năng đo: đo dòng điện ba pha, điện áp, công suất hoạt động, công suất phản kháng và dòng không tuần tự, điện áp
• Hiệu suất

1. Bảo vệ quá dòng hướng điện áp thấp, thông qua từ điều khiển để đặt xem bảo vệ có chặn điện áp thấp và chặn hướng không
2, bảo vệ dòng không tuần tự

3. Chức năng ngả tự động ba pha. Có thể chọn không kiểm tra, kiểm tra không áp lực hoặc kiểm tra theo cách tương tự thông qua từ điều khiển

4, sau chức năng bảo vệ gia tốc

5, khóa ngắt kết nối PT Giá: Liên hệ