+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Microcomputer excitation two-sided screen, model LH-WLT02 / LH

• Tính năng, đặc điểm

Thiết bị kích thích máy vi tính hai kênh LH-WLT02 là một cấu trúc màn hình kép, được đóng gói trong một màn hình bởi bộ phận cầu chỉnh lưu (hai kênh kép) và bộ phận khử từ (được chỉnh lưu và đặt riêng).

• Hiệu suất

Cấu trúc màn hình kép được chia thành màn hình điều chỉnh và tủ điện để loại bỏ màn hình từ tính và màn hình hai mặt tạo thành một thiết bị kích thích hoàn chỉnh. Giá: Liên hệ