+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Temperature Transmitter IPAQ-C520-Masibus/ Ấn Độ

-Đặc điểm
• Universal, dual-input for RTD and T/C
• SIL 2 compatible according to IEC 61508-2
• 5 year guaranted stability
• Withstands 10 g vibrations
• Complies with NAMUR NE 21, NE 43, NE 53, NE 89 and NE 107
• EMC immunity according to Criteria A
• Sensor Backup
• Sensor Drift Monitoring
• Sensor Isolation Monitoring
• Sensor matching
• 50 point customized linearization
• Approvals: ATEX, IEC, IECEx, HART, CE
Giá: Liên hệ