+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Universal Transmitter UT-94-Masibus/ Ấn Độ

-Ứng dụng
• Industrial process control
• Factory automation
• SCADA
• DAS
• Heat treatment furnaces
• Reheat furnaces
• Ceramic Kilns
• Glass Industry
• Water and waste water control
-Đặc điểm
• Compact DIN rail mounting
• Digital Display
• Easy configuration using keys & display
• Micro controller based transmitter
• Measuring Parameters: RTD, TC, mV, V, mA, Ω
• Upto Two Retransmission output
• Two Relay Output (Option)
• Modbus protocol on RS485 (Option)
• Square Root Extraction for Linear input type
Giá: Liên hệ