+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Tụ bù Mikro MKC

Model:
MKC-445100KT
MKC-445150KT
MKC-445200KT
MKC-445250KT
MKC-445300KT
MKC-235100KT

Giá: Liên hệ
 

Thông số kỹ thuật:

Tụ bù Mikro MKC-445100KT

Tụ bù 3 pha, 440V, 10KVAR

Tụ bù Mikro MKC-445150KT

Tụ bù 3 pha, 440V, 15KVAR

Tụ bù Mikro MKC-445200KT

Tụ bù 3 pha, 440V, 20KVAR

Tụ bù Mikro MKC-445250KT

Tụ bù 3 pha, 440V, 25KVAR

Tụ bù Mikro MKC-445300KT

Tụ bù 3 pha, 440V, 30KVAR

Tụ bù Mikro MKC-235100KT

Tụ bù 3 pha, 230V, 10Kvar