+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ - Sadi/ China

AD5105 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail installation, the range can be set by dial switch or programming port; Pt100, Cu50, Pt1000 input; 4...20mA two-wire output; lightning protection, anti-pulse group, anti-shock Radio frequency interference can effectively suppress the impact caused by leakage

AD5121 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail mounting, PC programmable; thermal resistance, thermocouple, resistance, millivolt signal input; 4...20mA two-wire output; lightning protection, anti-pulse group, anti-radio interference Isolated output
Giá: Liên hệ