+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Thiết bị cách ly dòng điện - Sadi/ China

AD5211 Passive Current Signal Isolator
One-in-one, low power, high precision, low temperature drift, input loop power isolator

AD5212 passive current signal isolator
One input and two output, low power consumption, high precision, low temperature drift, input loop power isolator

AD5214 passive current signal isolator
two input and two output, low power consumption, high precision, low temperature drift, input loop power isolator

AD5311 Active Current Signal Isolator
One-in-one, low power, high precision, low temperature drift, 24VDC independent power isolator

AD5313 active current signal isolator One input
and two output, low power consumption, high precision, low temperature drift, 24VDC independent power supply isolator

AD5051 passive current signal distributor
, one input and one output, low power consumption, high precision, low temperature drift, output loop power distribution

AD5054 passive current signal distributor,
two input and two output, low power consumption, high precision, low temperature drift, output loop power distribution

Giá: Liên hệ