+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ - Sadi/ China

TMT112 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail installation, HART protocol; thermal resistance, thermocouple, resistance, millivolt signal input; 4...20mA two-wire output;

TMT121 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail installation, PC programmable; thermal resistance, thermocouple, resistance, millivolt signal input; 4...20mA two-wire output;

TMT122 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail installation, HART protocol; thermal resistance, thermocouple, resistance, millivolt signal input; 4...20mA two-wire output;

TMT125 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail mounting, FF protocol; thermal resistance, thermocouple, resistance, millivolt signal input; 8 channels;

TMT127 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail installation, PC programmable; thermal resistance, resistance signal input; 4...20mA two-wire output;

TMT128 rail mounted intelligent temperature transmitter
DIN rail installation, PC programmable; thermocouple, millivolt signal input; 4...20mA two-wire output;
Giá: Liên hệ