+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ - E&H/ Germany

TMT180 intelligent temperature transmitter module
the range is set by PC, Pt100, Cu50, Pt1000 input, 4...20mA two-wire output

TMT181 intelligent temperature transmitter module
range range is set by PC, universal input, 4...20mA output, electrically isolated, configurable

TMT182 intelligent temperature transmitter module
HART protocol, range range is set by PC, universal input, 4...20mA output, electrically isolated, configurable

TMT84 intelligent temperature transmitter module
PA protocol, range range is set by PC, universal input, 4...20mA output, electrically isolated, configurable
Giá: Liên hệ