+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ - Sadi/China

AD105 DIP switch type intelligent temperature transmitter
set range can be through DIP switch or programming port; Pt100, Cu50, Pt1000 input; 4...20mA two-wire output; lightning protection, anti-pulse group, anti-radio interference, Can effectively suppress the impact caused by leakage

AD100 DIP switch type intelligent temperature transmitter
Set the range range through DIP switch; Pt100 input; 4...20mA two-wire output; lightning protection, anti-pulse group, can effectively suppress the impact caused by leakage

AD180 intelligent temperature transmitter module
Range range is set by PC, Pt100, Cu50, Pt1000 input, 4...20mA two-wire output

AD181 intelligent temperature transmitter module
Range range is set by PC, universal input, 4...20mA output, electrically isolated, configurable, explosion-proof grade ExiaIICT6

AD187 intelligent temperature transmitter module
HART protocol, RTD input, 4...20mA output, electrically isolated, configurable

AD188 intelligent temperature transmitter module
HART protocol, thermocouple input, 4...20mA output, electrically isolated, configurable
Giá: Liên hệ